Prezentacja3

 Terminarz rozgrywek Uczelnianej Ligi piłki nożnej 2016/2017

8.11.2016

15.00

SMS

PO MECZU NA SCHABOWE

16.00

CETERIS PARIBUS

NIESPEŁNIONE TALENTY

15.11.2016

15.00

FC PROBLEM

PIĘKNI I MŁODZI

16.00

INŻYNIERY

FC ALBATROS

22.11.2016

15.00 LOJTKI FC PARADOKSY
16.00 PREZESI SMS

29.11.2016 

15.00

PO MECZU NA SCHABOWE

INŻYNIERY

16.00

NIESPEŁNIONE TALENTY

PARADOKSY

6.12.2016

15.00

PIĘKNI I MŁODZI

LOJTKI FC

16.00

INŻYNIERY

PREZESI

13.12.2016

15.00

FC ALBATROS

PO MECZU NA SCHABOWE

16.00

CETERIS PARIBUS

FC PROBLEM

20.12.2016

15.00 FC PROBLEM NIESPEŁNIONE TALENTY
16.00 PREZESI FC ALBATROS

3.01.2017

15.00 SMS INŻYNIERY
16.00 LOJTKI FC CETERIS PARIBUS

10.01.2017

15.00

PARADOKSY

PIĘKNI I MŁODZI

16.00

FC ALBATROS

SMS

17.01.2017

15.00

PO MECZU NA SCHABOWE

PREZESI

16.00

FC PROBLEM

LOJTKI FC

24.01.2017

15.00

CETERIS PARIBUS

PARADOKSY

16.00

FC PROBLEM

LOJTKI FC