XII Dolnośląski Test Coopera

Zapraszamy

wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiy

do sprawdzenia swojej kondycji fizycznej.plakat_test_coopera A3