Zapisy do sekcji sportowych odbywają się bezpośrednio u trenera na pierwszych zajęciach, czyli w pierwszych tygodniu od rozpoczęcia danego semestru. 
 
 
Do sekcji sportowej może należeć każdy student, który przejdzie weryfikację u trenera danej sekcji. W ramach uczęszczania na zajęcia sekcyjne można uzyskać zaliczenie obowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego. Osoby, które w ten sposób chciałyby uzyskać zaliczenie, muszą zgłosić
o tym trenerowi na pierwszych zajęciach.    
 
Terminy zajęć sekcyjnych:
 
Pływanie – środa 18.45 – 20.15, piątek 18.45 – 20.15
Trener: mgr Robert Działo
 
Piłka ręczna kobiet i mężczyzn – poniedziałek 15.00 – 16.30
Trener: mgr Magdalena Łosińska
 
 
Piłka nożna mężczyzn – wtorek 21.00 – 22.30, czwartek 21.00- 21.45 – 22.30
Trener: mgr Przemysław Przyłuski
 
Piłka nożna kobiet – wtorek 15.45 – 17.15, czwartek 19.30 – 21.00
Trener: mgr Przemysław Przyłuski
 
Koszykówka kobiet – poniedziałek 19.30 – 21.00, środa 19.30 – 21.00
Trener: mgr Stanisław Wojtowicz
 
Koszykówka mężczyzn – wtorek 19.30 – 21.00, środa 21.00 – 22.30
Trener: mgr Stanisław Wojtowicz
 
Siatkówka kobiet – poniedziałek 18.00 – 19.30, środa 18.00 – 19.30
Trener: mgr Przemysław Ludtke
 
Siatkówka mężczyzn – poniedziałek 19.30 – 21.00, środa 19.30 – 21.00
Trener: mgr Przemysław Ludtke
 
Tenis stołowy  – wtorek  18.00 – 19.30, czwartek 18.00 – 19.30
Trener: mgr Tomasz Dąbrowski
 
Lekka atletyka – wtorek – 18.00 – 19.30, czwartek 18.00 – 19.30
Trener: mgr Leszek Szczurek
 
Narciarstwo i Snowboard – wtorek – 19.30 – 21.00, czwartek 16.30 – 18.00
Trener: mgr Magdalena Łosińska
 
Turystyka rowerowa – zapisy odbędą w dniach 2 października br. o godzinie 16.00 oraz
5 października br. o godzinie 17.00
 w pokoju 111, bud. SWFiS. Zajęcia odbywają się w weekendy. Szczegółowe informacje podane zostaną na zapisach.
Trener: mgr Jerzym Lichosik, mgr Tomasz Dąbrowski
 
Wszyscy studenci, którzy będą uczestniczyć w sekcjach sportowych mają obowiązek posiadania Legitymacji AZS.