Zajęcia Rehabilitacyjne

Akademicki Związek Sportowy UE we Wrocławiu od kilkunastu lat organizuje i prowadzi zajęcia usprawniania leczniczego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała i wczesnymi bocznymi skrzywieniami kręgosłupa , w następujących grupach wiekowych:

Dla dziewcząt i chłopców:
-> 4 –6 lat ;
-> 7 – 9 lat ;
-> 10 – 12 lat ;
-> 13 – 17lat

-> Prowadzone są również zajęcia terapeutyczne w wodzie dla maluchów, wspólnie z rodzicem , lub opiekunem wiek (2 – 3,5 l.)

Ilość miejsc w grupach ćwiczebnych jest ograniczona.

( maksymalna ilość miejsc w grupie to 8 dzieci )
Program zajęć obejmuje :

-> gimnastykę ogólno usprawniającą,

-> gimnastykę korekcyjną i wyrównawczą,

-> ćwiczenia w wodzie i pływanie korekcyjne,

-> naukę pływania ( łącznie 32 tygodnie zajęć)

-> badania lekarza ortopedy (wstępne i końcowe).
Zajęcia prowadzą specjaliści rehabilitacji i instruktorzy gimnastyki korekcyjnej pod stałą opieką lekarza ortopedy, przy stałej współpracy z rodzicami.
Miejsce zajęć: Studium Wychowania i Sportu UE we Wrocławiu

ul. Kamienna 35/37 ; Tel. 71 368-04-56 , 71 368-05-75