14 grudnia –  odwołany trening o godzinie  7.00 (SW+ MCS)

 15 grudnia  –  nie ma treningu (SW+ MCS)

 15 grudnia  –  nie ma treningu (GSP)

18 grudnia – nie ma treningu  o godzinie 7.00 (SW + MCS)