SYSTEM LEGITYMACJI AZS- INFORMACJE

 Legitymacje członkowskie wyrabiamy i przedłużamy wyłącznie online.  legitymacje.azs.pl.

Procedura wyrobienia / przedłużenia legitymacji AZS.

Po przejściu do systemu wybieramy rodzaj legitymacji, wypełniamy swoje dane, załączamy zdjęcie, wybieramy klub, który reprezentujemy i sekcję sportową, a płatności za wybrany wariant dokonujemy online.

Podkreślamy, że dotychczasowe legitymacje tracą ważność, a każdy członek AZS zobowiązany jest do zarejestrowania się w systemie oraz wyrobienia nowej legitymacji.

Rok akademicki 2023/2024

  • SKŁADKA Z POLISĄ STANDARD
  • składka 55 zł – POLISA STANDARD – NNW 7 000 zł
  • SKŁADKA Z POLISĄ KOMFORT
składka 100 zł – POLISA KOMFORT – NNW 25 000 zł
  •  SKŁADKA Z POLISĄ SPORT
składka 1000 zł – POLISA SPORT – NNW 65 000 zł