Zapraszamy wszystkich studentów na

 B a l      S p o r t o w c a,

który odbędzie się  19 stycznia 2019 roku o godzinie 19:00 na Stołówce Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

CENA:

  • dla członków AZS 80 zł.

  • studenci UE 100 zł.

  • pozostali 120 zł.

Zapisy do  21 .12 .2018 roku  w sekretariacie AZS
bud. SWFiS pok.14