• tenis ziemny m-ce: ul. Mianowskiego 2b Wrocław 
  • tenis stołowy m-ce: ul.Kamienna 35/37 Wrocław ( bud.SWFiS)
  • e-sport ,m-ce: ul.Kamienna 35/37 Wrocław ( bud.SWFiS)
  • turystyka rowerowa m-ce ul.Kamienna 35/37 Wrocław ( bud.SWFiS)

Termin realizacji zajęć  01.10-15.12.2023 roku