Opłaty

Grupa – zajęcia w tygodniu :

1 x basen – 750 zł (1 rata = 450 zł; 2 rata = 300 zł)
2 x basen – 1.400 zł (1 rata = 800 zł; 2 rata = 600 zł)
1 x sala i 2 x basen – 1.850 zł (1 rata = 1.000 zł; 2 rata = 850 zł)
2 x sala i 2 x basen – 2.300 zł (1 rata = 1.200 zł; 2 rata = 1.100 zł)
Grupa maluchów

Dziecko + opiekun – 15 zajęć w semestrze – 600 zł

Jeżeli dziecko jest w grupie, która ma zajęcia 2 x w tygodniu, a będzie uczestniczyło w zajęciach 1 x w tygodniu (sala + basen), to koszt za zajęcia wyniesie rocznie – 1.400 zł.

1 rata = 800 zł; 2 rata = 600 zł

W opłatę za zajęcia programowe wliczona jest opieka medyczna – dwukrotne badania lekarza ortopedy (oprócz grupy maluchów 1A/1B).

Należną kwotę trzeba wpłacić w ustalonych przez organizatora terminach na konto

Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu

51-605 Wrocław ul . Mianowskiego 2B

Tytuł przelewu : Rehabilitacja ( imię i nazwisko dziecka – grupa ćwiczebna)

Nr konta : 79150010671210601010330000

Potwierdzenie wpłaty należy złożyć u prowadzącego daną grupę ćwiczebną , w każdym semestrze w pierwszym tygodniu zajęć.

Nie dostarczenie potwierdzenia wpłaty w ustalonym przez organizatora terminie spowoduje nie przyjęcie dziecka na zajęcia.

W przypadku zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektów sportowych organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia odpłatności za zajęcia.