Turystyka rowerowa

mgr Tomasz Dąbrowski

E-mail:tomasz.dabrowski@ue.wroc.pl

Skład sekcji:  Agnieszka Sztukowska,Anna Żywiecka,Paulina Parusel,Natalia Nelc,Klaudia Wierzbowska,Michał Rawski,Justyna Krawczyk,Jan Jagodziński,Aleksandra Matuszczyk,katarzyna Saderska,Patrycja Nikodem,Łukasz Grela,Anna Chitruń,Szewczyk Rafał,Jerzy Zataj, Sujka Karolina,Rzońca Paweł

TERMINY ZAJĘĆ USTALANE Z TRENERAMI.

Warunkiem uczestnictwa i zaliczeń jest:

•   sprawny rower /własny lub pożyczony/,

•   wskazany jest kask i wygodny ubiór,

•   przed zajęciami należy dokonać wpłaty na ubezpieczenie 

     /wpłata i jej szczegóły KU AZS, pok. 14 bud.SWFiS/

•   aby uzyskać zaliczenie należy uczestniczyć w trzech sesjach 

     wyjazdowych

 Trasy rowerowe:

1 – parki i lasy dorzecza Odry i Oławy, 

2 – mosty Wrocławia, 

3- wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy,

4- wrocławski “Bajkał” i inne

Przewidywany dystans to ok. 45-50 km , czas ok. 4 godzin.

Zdjęcia:

 

lichosikn

\