Miesięczne archiwum dla Wrzesień, 2013

Nowy sposób wybierania i przedłużania...

Legitymacja AZS

Wchodzimy na stronę www.azs.wroclaw.pl W prawym dolnym rogu klikamy na sprawdź”. wybieramy Legitymację ISIC AZS (studenci).